MeSH-2018 (попередній аналіз)

Цього року нас знайомлять з MeSH поступово. Досі немає можливості завантажити бази з новим MeSH, проте вже є можливість ознайомитись з PDF-файлами, що описують зміни.

Перелік нових рубрик (в одну колонку з анотаціями та кодами дерева) – 92 сторінки (формат А4), на жаль рубрики не пронумеровані, тому швидко дізнатись кількість нововведених рубрик важко. За моїми підрахунками введено 590 рубрик, серед них "Cell Phone", "Cell Phone Use".
Також серед нововведених:
Diet, High-Protein (Дієта, високобілкова)
Diet, High-Protein Low-Carbohydrate (Дієта, низьковуглеводна з високим вмістом білка)

Cigar Smoking (Куріння сигари)
Cigarette Smoking (Паління сигарети)

Charles Bonnet Syndrome (Синдром Чарльза Бонне). Є у зведеному каталозі медичних бібліотек України з 2010 р. як ключове слово.

Cocaine Smoking (Куріння кокаїну)
Epileptic Syndromes (Епілептичні синдроми)
Ergonomics (Ергономіка)
Essential Hypertension (Есенціальна гіпертензія (первинна гіпертензія))
Fermented Foods (Ферментована їжа)
Food Addiction (Харчова залежність)
Food Intolerance (Непереносимість?Непереносність їжі)
Greenhouse Gases (Парникові гази)
Heavy Metal Poisoning (Отруєння важкими металами)
Integrative Oncology (Інтегративна онкологія)

Population Health (Здоров'я населення) - результати здоров'я групи людей, наприклад за географічними регіонами, країнами чи спільнотами.

Prescription Drug Monitoring Programs ("Програми моніторингу ліків за рецептом" або " Програми моніторингу рецепта") - державні програми, які збирають та поширюють дані про призначення та розподіл лікарських засобів.

Prolotherapy (Пролотерапія)
Refugee Camps (Табори біженців)
Salpingo-oophorectomy (Салпінго-оофоректомія)
Semantic Web (Семантичний Веб)
Sexual Health (Сексуальне здоров'я)
Synovectomy (Синовектомія)
Therapeutic Index (Терапевтичний індекс)
Therapeutic Index, Drug (Терапевтичний індекс ліків)
Vascular Ring (Судинне кільце)

Наступні рубрики до 2017 існували без уточнення "as Topic" (як тема):
Dictionaries, Classical as Topic (Словники, класичні як тема)
Dictionaries, Dental as Topic (Словники, стоматологічні як тема)
Dictionaries, Pharmaceutic as Topic (Словники, фармацевтичні як тема)
Dictionaries, Polyglot as Topic (Словники, багатомовні як тема)

Скасовано 122 рубрики. Наприклад, скасовано нову рубрику "Electronic Cigarettes". Якщо мова про використання=куріння (вейпінг), то рубрика – Vaping, уведена 2016р. З 2014 року є рубрика "Electronic Nicotine Delivery Systems", яка підпорядкована "Smoking Devices" [J01.637.767] разом із Smoking Pipes (курильні трубки) та Tobacco Products (тютюнові вироби). Скасовано також:
Sexual Minorities (Сексуальні меншини) – сучасна назва Sexual and Gender Minorities (Сексуальні та гендерні меншини)

Psychological Phenomena and Processes (Психологические феномены и процессы) - сучасна назва Psychological Phenomena (Психологічні явища)

Sublimation (Сублімація) – сучасна назва Sublimation, Psychological (Сублімація, Психологічна), введено також Sublimation, Chemical (Сублімація, хімічна). У зведеному каталозі плутанина, наприклад, стаття
Несчисляев, В.А. Универсальная защитная среда для лиофилизации пробиотических препаратов/ В.А. Несчисляев, Е.В. Орлова, И.А. Бахтин //Казан. мед. журнал. - 2010. – Т.91, №1. - С. 122-124. 
MeSH-главная: ПРОБИОТИКИ --PROBIOTICS
СУБЛИМАЦИЯ --SUBLIMATION
ЛЕКАРСТВА СОЗДАНИЕ --DRUG DESIGN
Стара рубрика СУБЛИМАЦИЯ –SUBLIMATION мала код дерева F01.393.898:
F01 - Behavior and Behavior Mechanisms (Поведение и механизмы поведения)
F01.393 - Defense Mechanisms (Защитные механизмы)
В цьому випадку застосування рубрики "Сублімація" було недоречним.

Скасовано підрубрику Contraindications (протипоказання). Замість неї введено дві нові рубрики Contraindications, Drug (Протипоказання, лікарський засіб); Contraindications, Procedure (Протипоказання, процедура). З протипоказаннями щодо лікарських засобів все інтуїтивно зрозуміло. Рубрика Contraindications, Procedure (Протипоказання, процедура) використовується коли мова йде про протипоказання терапевтичних процедур або хірургічних втручань. Разом із цією рубрикою повинна бути рубрика конкретної процедури із підрубрикою "adverse effects" (вредные воздействия, "побічні ефекти"?). Так само рубрика "Contraindications, Drug " повинна вживатись разом із рубрикою лікарського засобу із підрубриками "adverse effects" (вредные воздействия) або "therapeutic use" (терапевтическое применение, терапевтичне застосування).

Відбулися зміни у дереві MeSH. Зараз загальна "довжина" дерева (з урахуванням повторів рубрик у різних частинах дерева) – 58737, була – 57841. Переміщено по дереву 2494 рубрики. Наприклад, рубрика Ukraine (Україна) мала такі коди дерева
   Z01.542.248.960 (Europe [Z01.542], Europe, Eastern [Z01.542.248])
   Z01.586.200.960 (Historical Geographic Locations [Z01.586], Commonwealth of Independent States [Z01.586.200])
   Z01.586.950.960 (Historical Geographic Locations [Z01.586], USSR [Z01.586.950])
У MeSH-2018 Ukraine (Україна) має такі коди дерева
   Z01.542.248.960
   Z01.542.931.960 (Europe [Z01.542], USSR [Z01.542.931])
   Z01.586.950.960
Подібно змінилися коди дерева для інших колишніх республік СРСР. Рубрику "Commonwealth of Independent States" (СНД) не скасовано. Тепер вона зустрічається у гілках
   I01.615.500.188 (Social Sciences [I01], Internationality [I01.615], International Cooperation [I01.615.500])
   Z01.586.200 (Geographic Locations [Z01], Historical Geographic Locations [Z01.586])

P.S. Зміни в PDF-файлах зі сторінки https://www.nlm.nih.gov/mesh/filelist.html відбувалися на моїх очах протягом дня написання цієї статті. Висновки мають попередній характер. Чекаємо листопад, буде остаточна версія!

UkrMeSH версія 0.2

Оновлено бази UkrMeSH на сайті http://mesh.help4lib.in.ua/.
Як і раніше представлено оригінальну англійську версію MeSH NLM від 1 березня 2017 р. : 28472 дескриптора, для 6684 з них запропоновано переклад українською. У порівняні з версією 0.1 додано переклад на українську 2386 дескрипторам. Трохи більше стало й українських Entry terms, зараз їх 374. Уперше додано переклад Supplementary Concept Record Terms для 2408 термінів. Вони подаються після списку основних дескрипторів (якщо такі будуть знайдені) на кольоровому тлі.

Наприклад, пошук будь-якого з препаратів
клогрел, клопидогрел, клопитон, кордикс, лодигрел, плавикс, стазекс, тессирон
дасть рекомендацію застосовувати рубрику "Ticlopidine" (укр. – Тиклопідин) із підрубрикою "analogs & derivatives" (укр. – "аналоги та похідні", рос. – "аналоги и дериваты").
У базі PubMed видно, що назва ліків, яка була зазначена у джерелі, зберігається у полі ОТ ([Other Term]). Див. формат MEDLINE, пошук clopidogrel. В усіх цих записах MeSH-дескриптор - Ticlopidine/*analogs & derivatives.

Інший приклад. Ліки – залеплон або анданте. Потрібно використовувати 2 рубрики MeSH:
1. Acetamides (Ацетамід)
2. Pyrimidines (Піримідин)
Підрубрику "analogs & derivatives" застосовувати не потрібно.

Загальна кількість SCR-термінів у MeSH NLM – 240729 (на 05.05.2017), перекладено на укр. SCR-термінів – 2408 (лише 1%). Крім того, у базу UkrMeSH включено російські назви лікарських засобів (3539) для поліпшення пошуку, враховуючи на те, що рос.бази SCR-термінів ніколи не існувало, а також плутанини у написанні укр.термінів, наприклад, Пентаксим  / Пентаксім.

База UkrMeSH містить також MeSH німецькою з огляду на те, що в Україні навчаються іноземні студенти й пошук рідною мовою для них може бути зручнішим. А також враховано люб'язний дозвіл використовувати німецький MeSH у некомерційних цілях із посиланням на DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information), що я і зробила.

Статистичні даніЗагальна кількість дескрипторів (з урахуванням повторення у різних частинах дерева) - 57840.
Запропоновано переклад на українську для 31% дескрипторів. Робота триває!

MeSH-2018

На сайті NLM розміщено MeSH-2018. Поки що лише варіант для пошуку у браузері - https://meshb-prev.nlm.nih.gov/search. Файли для звантаження та аналіз змін обіцяють розмістити згодом. Також повідомляється про початок MEDLINE/PubMed year-end processing (YEP) -2018, що триватиме до кінця листопада 2017 р. YEP – це щорічна процедура пов'язана зі здійсненням авторитетного контролю, метою якої є перевірка вмісту уніфікованих полів бібліографічних записів та заміна його (у разі потреби) на чинні заголовки АФ. Перевірці підлягають поля імен авторів, співавторів, назв періодичних видань (повна та скорочена форма), ISSN, типу публікацій, MESH-рубрики та підрубрики, Supplementary Concepts (назви хімічних речовин та препаратів, хвороб, протоколів) тощо.

Таким чином здійснюється заміна застарілих або видалених назв MeSH-рубрик та підрубрик у бібліографічних записах. Нехтування такою процедурою у медичних бібліотеках України призводить до появи так званої MeSH-мішанини, що негативно впливає на пошук інформації.

Омоніми в МeSH

Відповідно до ISO 25964 "Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies" процес побудови тезауруса обов'язково включає процедури усунення графічної омонімії. Омоніми - слова, однакові за написанням/звучанням, але зовсім різні за значенням. Наприклад, дескрипторами MeSH є
Georgia – Джорджія, штат США
Georgia (Republic) – Грузія, держава у Східній Європі.
У цьому випадку при перекладі на українську омонімія "самоусувається" (Джорджія ≠ Грузія).
Однак, є випадки коли переклад дескрипторів, які не були омонімами в оригінальному MeSH, стають ними й відповідно потребують процедур усунення багатозначності. Існує декілька методів усунення омонімії. Один з них – додавання помітки (так званого релятора), що стає частиною дескриптора та пояснює в якому значенні даний дескриптор використовується, дозволяє однозначно його трактувати. У наведеному прикладі – "(Republic)". Іншим методом є підбір синоніму до одного з омонімів й затвердження цього синоніму як дескриптора.
Мета цього посту продемонструвати помилки росMeSH пов'язані з омонімією та їх наслідки, з тим, щоб при створенні укрMeSH їх уникнути.
Як приклад наведу пару – Juglans та Nuts. У росMeSH Juglans - Орех , а Nuts – Орехи. Жодних приміток або анотації в росMeSH.

Juglans - рослина, рід дерев родини Горіхові (Juglandaceae), до цього роду належить, наприклад, волоський горіх (горіх грецький; Juglans regia L.), що відзначено у MeSH для дескриптора Juglans як Entry Term (аскриптор).Nuts – горіхи (плід), насіння з твердою оболонкою.
Nuts за кодом дерева J02.500.700 – відноситься до "Харчові продукти" [J02.500].
Juglans [B01.650.940.800.575.100.569.500] – відноситься до "Рослини" [B01.650], царство Зелені рослини (Viridiplantae) [B01.650.940], ... , Покритонасінні [B01.650.940.800.575.100].

Рубрика Juglans була введена у 2003 р. - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D031324
Nuts – у 1966 р. - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D009754

Наведу бібліографічні записи з ЕК українських бібліотек з помилками предметизації через невірне використання дескрипторів Juglans - Орех та Nuts – Орехи

1.
Губченко, Т. Д. Розробка методик кількісного визначення поліфенольних сполук у кремі з густим екстрактом листя грецького горіха [Текст] / Т.Д. Губченко, С.В. Андрєєва, Т.М. Ковальова // Мед. хімія. - 2005. - Т. 7, N 1. - С. 98-100.
ОРЕХИ--NUTS
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА—COSMETICS

2.
Губченко, Т. Д.
    Розробка складу та технології лікувально-косметичного крему з густим екстрактом листя горіха грецького [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Т.Д. Губченко ; Нац. фармац. ун-т МОЗ України. - Х., 2008. - 21 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-19.
ОРЕХИ--NUTS

3.
Експериментальне дослідження фармакологічної активності та деяких токсикологічних параметрів крему з екстрактом листя горіха волоського [Текст] / О. Ю. Кошова [и др.] // Клінічна фармація. - 2010. - Т. 14, N 1. - С. 30-34
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - COSMETICS (фармакология)
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - DERMATOLOGIC AGENTS (фармакология)
ОРЕХИ – NUTS

4.
Залігина, Є. В. Скринінгове дослідження противиразкової активності густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського [Текст] / Є. В. Залігина, О. А. Подплетня // Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and Drug Toxicology : Двомісячне науково-практичне медичне видання. - 2016. - N 6. - С. 47-52
РАСТЕНИЙ ЭКСТРАКТЫ (терапевтическое применение, фармакология)
ОРЕХИ
ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА (лекарственная терапия)
Кл.слова (ненормированные):
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

5.
Лікувально-профілактичні властивості мазі на основі природних антисептиків в умовах експериментальної гнійно-запальної патології / І. М. Набока, В. Г. Дем'яненко, Н. І. Філімонова [та ін.] // Вісник фармації. - 2008. - N 3. - С. 80-82.
ОЖОГИ - BURNS (лекарственная терапия, патология)
НАГНОЕНИЕ - SUPPURATION (лекарственная терапия, патология)
CANDIDA ALBICANS - CANDIDA ALBICANS (действие лекарственных препаратов, патогенность)
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛОКАЛЬНЫЕ - ANTI-INFECTIVE AGENTS, LOCAL (анализ, терапевтическое применение)
Кл.слова (ненормированные):
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ -- ХЛОРОФИЛЛИПТ – ЭКТЕРИЦИД

6.
Пересадько, Ірина Геннадіївна. Розробка складу та технології таблеток на основі подрібненого листя горіху грецького та каштану кінського [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук / І.Г. Пересадько. - Х. : Б. В., 2006. - 20 с.
ЛЕКАРСТВА СОЗДАНИЕ--DRUG DESIGN
ОРЕХИ--NUTS
ТАБЛЕТКИ--TABLETS

7.
Рябоконь, А. Грецкий орех [Текст] / А. Рябоконь // Дайджест. - 2007. - N 6. - С. 12-13.
ОРЕХИ—NUTS

Стаття № 4, де у назві "екстрактів з незрілих плодів горіха волоського" при використанні росMeSH повинна мати й "Орехи", й "Орех", бо йдеться й про рослину, й про її плід – горіх. В інших статтях обов'язкове використання дескриптора Juglans – Орех, бо в назві є "горіх волоський" або "горіх грецький". Чи потрібний дескриптор Nuts – Орехи визначатиметься з тексту статті. Крім того, у багатьох випадках не вистачає рубрики PLANT LEAVES (РАСТЕНИЙ ЛИСТЬЯ).

З нагодою зазначу, в деяких бібліотеках існує хибна практика не додавати дескриптори, які є у назві статті. Виникла вона від того, що Ірбіс за замовчення пропонує здійснювати пошук за переліком "ключові слова" до якого включаються й слова з назви. Тезаурус - більш ефективний засіб індексування і пошуку, ніж неконтрольовані ключові слова, тому грамотний користувач ЕК починає пошук з тезауруса, який повинен містити ВСІ потрібні точки входу до бібліографічних записів.

***

Як вже зазначалось, одним з методів усунення омонімії є підбір до одного з омонімів синоніма. Про такий випадок на прикладі УГРИ-АКНЕ йшлося тут - http://eidea-lib.blogspot.com/2015/12/mesh-mesh.html. Не буду повторювати викладене. Зазначу, що

1. Використовуючи росMeSH для предметизації, потрібно звертати увагу на коди дерева MeSH, а краще – переглядати необхідну частину дерева, щоб уникнути помилок.

2. Створення укрMeSH, як багатомовного інформаційно-пошукового тезауруса, повинно спиратись на міжнародні стандарти та спеціальні посібники, зокрема, ISO 25964 "Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies" та "IFLA Guidelines for Multilingual Thesauri".

Рубрика: Tourniquets –Джгути – Турникеты

Вирішила деяким дескрипторам MeSH присвячувати окремі статті, бо коли перекладаєш дещо з'ясовуєш, інформація накопичується, потім частину забуваєш.

Сьогодні рубрика Tourniquets –Джгути – Турникеты

UkrMeSH версія 0.1

Робота над створенням UkrMeSH триває. Пропоную Вашій увазі альфа-версію онлайн-сервісу UkrMeSH - http://mesh.help4lib.in.ua/ms.html. Перекладено понад 4000 дескрипторів, додано відповідні посилання на статті  з Вікіпедії, що повинно допомагати предметизатору з вибором необхідної рубрики. Деякі рубрики ще не перевірено після автоматичного перекладу, тому можливі помилки. Свої зауваження, коментарі та запитання залишайте в цьому блозі тут - http://ukrmesh.blogspot.com/2015/05/faq.html або на сторінці UkrMeSH в Фейсбуці - https://www.facebook.com/ukrmesh/.
Оскільки Supplementary Concept Records є невід'ємною частиною MeSH, то відповідні записи теж додані до пошукової бази та виводяться після списку дескрипторів MeSH.

Працюючи над перекладом отримую величезне задоволення від знайомства з новими для мене термінами та поняттями. Наприклад, нічого раніше не знала про ObamacareПрава тварин, Смугач фінвал, Канюлю (звичайно, бачила, назви не знала), наявність рубрик Computers, Handheld та Smartphone. Мої попередні дослідження показали, що у зведеному каталозі медичних бібліотек України є лише 49,67% (~половина) з усіх рубрик MeSH відповідного року. Так, я розумію, що може не бути літератури для деяких рубрик. Одночасно я впевнена, що переклад - один із найкращих способів глибше ознайомитись з предметною областю, MeSH задля його подальшого ефективного застосування, задля того, щоб бути готовим відповісти на запити читачів навіть якщо літератури в бібліотеці не вистачає.

Розділ A01. Body Regions. Спроба перекладу

На початку березня вкотре почала переклад MeSH. На цей раз з метою випробувати програмне забезпечення, яке підготувала відповідно до моїх колишніх уявлень "Як створити укрMeSH". Тепер ці уявлення докорінно змінились :). Переклала основні рубрики гілки MeSH "Body Regions [A01]", розділ А – анатомія, і вирішила зупинитись з тим, щоб узагальнити свої нові уявлення про те, як перекладати MeSH. Результати перекладу тут - http://mesh.help4lib.in.ua/ukrmeshA01v1.pdf 1,2Mb. Прошу сприймати цей pdf-файл як чернетку. Її публікація потрібна мені для того, щоб пояснити проблеми.

Коротко про створення MeSH норвезькою

На сайті NLM з'явилась нова сторінка про MeSH переклади https://www.nlm.nih.gov/mesh/MTMS_MeSH.html, як наслідок, шукала та читала статті про MTMS, UMLS та створення перекладів MeSH. Натрапила на цікавий постер (лише одна сторінка pdf) про MeSH норвезькою, який розповідає про те, як була організована робота з перекладу, наведено знімок екрану MTMS; окремий розділ присвячено поясненню чому потрібно перекладати MeSH норвезькою.

Про MeSH-2017


 
Все про MeSH українською © Нежурбіда Г.Г., 2016-2017 | Шаблон блогу Quo від Ciudad Blogger