Розділ A01. Body Regions. Спроба перекладу

На початку березня вкотре почала переклад MeSH. На цей раз з метою випробувати програмне забезпечення, яке підготувала відповідно до моїх колишніх уявлень "Як створити укрMeSH". Тепер ці уявлення докорінно змінились :). Переклала основні рубрики гілки MeSH "Body Regions [A01]", розділ А – анатомія, і вирішила зупинитись з тим, щоб узагальнити свої нові уявлення про те, як перекладати MeSH. Результати перекладу тут - http://mesh.help4lib.in.ua/ukrmeshA01v1.pdf 1,2Mb. Прошу сприймати цей pdf-файл як чернетку. Її публікація потрібна мені для того, щоб пояснити проблеми.З тим щоб зробити переклад якісним, вирішила скористатися виданням

Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) / В. Г. Черкасов, І. І. Бобрик, Ю. Й. Гумінський, О. І. Ковальчук ; ред. В. Г. Черкасов. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 392 с.

Трохи історії.  Інформація з Вікіпедії:
"Анатомія як наука має власний поняттєвий апарат, який відбиває анатомічна номенклатура. Біля джерел формування анатомічної номенклатури (науково обґрунтованого переліку анатомічних термінів, які застосовуються в медицині та біології) стояли Гіппократ (460—377 pp. до н. е.), К. Гален (131—200 pp. н. е.), A. Везалий (1514—1564).
По-справжньому міжнародного статусу анатомічна термінологія набула тільки з 1895 року, коли на IX конгресі анатомічного союзу в Базелі була затверджена Міжнародна анатомічна номенклатура. Анатомічна термінологія являє собою перелік латинських і частково грецьких термінів і відома під назвою Базельська анатомічна номенклатура (Basele Nomina Anatomica, скорочено BNA).
З постійним розвитком морфології та анатомії термінологія потребувала уточнень і доповнень. У зв'язку з цим анатомічна термінологія періодично переглядається й уточнюється. Так, наприклад, на IV федеральному міжнародному конгресі анатомів у 1955 році було прийнято Паризьку анатомічну номенклатуру PNA (Parisiensia Nomina Anatomica). Вона базувалася на Basele Nomina Anatomica, з якої було запозичено 4286 термінів і було додано 1354 нових термінів.
Виходячи з потреб сучасної медицини, Федеративний комітет анатомічної термінології (скорочено FCAT) у серпні 1997 року в Сан-Паулу (Бразилія) затвердив Terminologia Anatomica — нову сучасну спрощену й універсальну анатомічну номенклатуру, в якій налічується 7428 термінів."
2001р. вийшла в світ книга
Міжнародна анатомічна номенклатура / за ред. І.І. Бобрика, В.Г. Ковеншнікова. - К. : Здоров'я, 2001. - 328 с.

На титульному аркуші зазначено "Міжнародна анатомічна номенклатура затверджена IV з'їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (м. Івано-Франківськ, 1995)". У передмові – "У 1997 році в Сан-Пауло (Бразилія) створено нову сучасну номенклатуру. Пропонована книжка містить оригінал цієї номенклатури і перелік українських еквівалентів. Нову анатомічну номенклатуру слід розглядати як міжнародний і національний стандарт, обов'язковий для позначення анатомічних структур у підручниках, навчальних посібниках, практикумах, монографіях, довідниках, словниках, лекціях, статтях не лише з анатомії людини, а й з усіх медичних дисциплін, де використовується анатомічна термінологія (терапія, хірургія, педіатрія, акушерство та ін.). Українську анатомічну термінологію укладено провідними анатомами України."
Для мене є загадкою, як можна було перекласти і затвердити у 1995р. текст, який з'явився у 1997р. Але я абсолютно згодна з авторами, що "анатомічну номенклатуру слід розглядати як міжнародний і національний стандарт, обов'язковий...". Це дуже важливо розуміти для того щоб, по-перше, ще раз акцентувати – укрMeSH потрібен(!); по-друге, не слід спиратись на росMeSH для перекладу MeSH; слід враховувати помилки росMeSH під час пошуку інформації; по-третє, слід виправити бібліографічні бази, які використовують росMeSH (навіть, якщо укрMeSH не з'явиться).

Існують відмінності медичної термінології від побутової. Наприклад, коли ми говоримо або чуємо "рука",  то вважаємо що йдеться про "кожну з двох верхніх кінцівок людини від плечового суглоба до кінчиків пальців." («Словник української мови»). В анатомічній термінології "від плечового суглоба до кінчиків пальців" це "верхня кінцівка".

У росMeSH – Рука – Arm.
Читаємо "Область застосування" терміну "Arm" в US MeSH:
        The superior part of the upper extremity between the SHOULDER and the ELBOW.
        Верхня частина верхньої кінцівки між SHOULDER та ЛІКТЕМ.
Arm українською Плече (відповідно до номенклатури).
До речі, SHOULDER – надпліччя. У росMeSH SHOULDER - Плечо.


Такого роду помилок досить багато. Їх можна виправити у бібліографічних базах, замінивши англійський термін (саме англійський, бо наші фахівці орієнтувались на рос.термін).

Іншій приклад:
Breast - МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (рос.) – Груди (укр.)
"In humans, one of the paired regions in the anterior portion of the THORAX. The breasts consist of the MAMMARY GLANDS, the SKIN, the MUSCLES, the ADIPOSE TISSUE, and the CONNECTIVE TISSUES."
Тобто поняття Breast (укр. Груди) включає молочні залози, шкіру, м'язи, жирову та сполучну тканини. Breast – це не тільки "молочная железа"!

Те саме, Scalp - КОЖА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ.
Скальп – більш широке поняття, яке включає й шкіру волосистої частини голови.
Scalp - The outer covering of the calvaria. It is composed of several layers: SKIN; subcutaneous connective tissue; the occipitofrontal muscle which includes the tendinous galea aponeurotica; loose connective tissue; and the pericranium (the PERIOSTEUM of the SKULL).
Тому Scalp переклала як "Скальп", а "Шкіра волосистої частини голови" включила у "Entry term", гадаючи, що це може допомогти тим спеціалістам, які звикли до росMeSH, і не завадить.

Ще раз підкреслю, що "Entry term(s)"- це не тільки "синоніми" або словосполучення з різним розташуванням слів, або терміни в однині (множині) до preferred. Це може бути абревіатура, наприклад, Central Nervous System (CNS), Центральна нервова система (ЦНС). Це можуть бути поняття, які не виділяли в окремі супідрядні рубрики, наприклад, рубрика "Mammary Glands, Human" має Entry terms Mammary Ducts (молочні протоки), Mammary Lobules (молочні долі), Mammary Alveoli, Mammary Epithelia – це не тотожні до "Молочних залоз" поняття, але вони орієнтують користувача MeSH, щодо вибору потрібної рубрики. У росMeSH для рубрики "МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (Breast)" поле 450 "Entry terms" включає лише ГРУДНАЯ ЖЕЛЕЗА й ЖЕЛЕЗА МОЛОЧНАЯ, а рубрика "МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА (Mammary Glands, Human)" взагалі не має Entry terms.

Дивною виглядає гілка дерева A01.378.610 КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ росMeSH. В дужках укр.терміни відповідно номенклатурі:

A01.378.610 КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ – Lower Extremity (Нижня кінцівка)
A01.378.610.100 ЯГОДИЦЫ – Buttocks (Сідниці)
A01.378.610.250 СТОПА – Foot (Стопа)
A01.378.610.250.149 ЛОДЫЖКАAnkle (Заплесно)
A01.378.610.250.300 СВОД СТОПЫ ЧЕЛОВЕКАForefoot, Human
A01.378.610.250.510 ПЯТКА – Heel (П'ята)
A01.378.610.400 ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ОБЛАСТЬHip (Кульша)
A01.378.610.450 КОЛЕНО – Knee (Коліно)
A01.378.610.500 НОГАLeg (Гомілка)
A01.378.610.750 БЕДРО – Thigh (Стегно)

Forefoot у номенклатурі немає. Але за іншими словниками встановила, що Forefoot для приматів - Передній відділ стопи, а для неприматів – передні лапи. Тому у MeSH назва рубрики "Forefoot, Human". Вважаю, що не обов'язково перекладати "Передній відділ стопи людини". Достатньо – "Передній відділ стопи". Але це питання не принципове.
На довершення теми наведу малюнки "Forefoot, Human"

 


Малюнок до "СВОД СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА" (Джерело http://antirodinka.ru/lechenie-prodolnogo-ploskostopiya-u-detey-i-vzroslich)

Бібліографічні записи зі "СВОД СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА"

Акопян, Г. И. Изучение сводчатости стопы в динамике у студентов Казахского государственного института физической культуры : автореферат диссертации ... кандидата медицинских наук : 751 / Г. И. Акопян ; Целиногр. гос. мед. ин-т. - Целиноград, 1970. – 20 с.
MeSH-головна:
СВОД СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА -- FOREFOOT, HUMAN

К вопросу о формировании продольного свода стопы у детей [Текст] / А. И. Перепелкин [и др.] // Волгоградский научно-медицинский журнал : научно-практический журнал. - 2016. - N 1. - С. 32-36. - ISSN 1995-7225
MeSH-главная:
СВОД СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА -- FOREFOOT, HUMAN (анатомия и гистология, патология, физиология)


Щоб завершити тему нижніх кінцівок (кому цікаво):
з підручника "Анатомія" (тут в дужках – терміни латиною)
Нижні кінцівки (membri inferiores). Кожна з них складається з тазового пояса (cingulum pelvicum), сідниці (nates), кульші (coxa), стегна (femur), гомілки (crus) і стопи (pes).

Мал. з  https://www.slideshare.net/AHS_anatomy2/210-lower-limb-rs-updated

У свій переклад я включала терміни латиною як "Entry term(s)". Я не знаю – вірно це чи ні, але на мій погляд це може спростити пошук.

Про переклад (pdf-файл (1,2Mb): http://mesh.help4lib.in.ua/ukrmeshA01v1.pdf )

Переклад містить лише Розділ A01 "Body Regions" (версія US-MeSH від 1 березня 2017р.). За основу взято файл MARC-формату ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/mesh/MESH_FILES/meshmarc/20170301_marc_full.bin
Перекладались лише назви дескрипторів. Які доповнювались варіантами перекладу в укр-Entry terms.

У файлі перекладу 3 розділи: перший - основний і два покажчики (Дерево MeSH та Покажчик українських термінів). В основному розділі дескриптори розташовані за деревом MeSH. Для дескрипторів, які мають більше одного коду дерева MeSH, інформація не повторюється, а зроблено посилання на місце у дереві, де цей дескриптор з'явився вперше.

В основному розділі для кожного дескриптора з оригінального MeSH наведені
1) назва (із лінком на MeSH Browser – веб-ресурс NLM);
2) код дерева (один, відповідно до місця розташування);
3) Entry Term(s);
4) Scope Note (область застосування);
5) Annotation (особливості застосування).

Деякі поля з US-MeSH не наведені навмисно, а деякі недоступні з bin-файлу (наприклад, поле "See Also" та поле "Consider Also", яке містить примітки на кшталт "consider also terms at PROCT-").

Далі – переклад дескриптора на українську, його варіанти (укр-Entry Terms), варіант на латині, якщо термін знайдено у "Міжнародній анатомічній номенклатурі", та визначення терміну (це не переклад Scope Note з US-MeSH!). Від основного варіанту перекладу на українську зроблено посилання на відповідну статтю з Української Вікіпедії. Не всі терміни мають "робочі" посилання на Вікіпедію, оскільки не всі статті є у Вікіпедії, а з іншого боку потрібно зберегти однакове оформлення в усіх випадках.


Я палка прибічниця вікіпедистів у бібліотеках. Моя стаття 2013 р. про це у блозі УБА - https://advocacyuba.wordpress.com/2013/04/30/. На мій погляд, цілеспрямована робота з розкриття фондів бібліотек на найбільш відвідуваному інформаційному веб-ресурсі необхідна і бібліотекарям, і користувачам Вікіпедії. Щодо укрMeSH, то веб-ресурс укрMeSH є необхідним.
Вважаю, що разом зі створенням українського перекладу MeSH потрібно ОДНОЧАСНО створювати окремий веб-ресурс ukrMeSH, який би включав мультимедійні матеріали як для спрощення пошуку із застосуванням MeSH, так і для навчання предметизації за MeSH, полегшення вибору необхідної рубрики. Адже під час створення перекладу відбувається й пошук відповідних матеріалів. Необхідність веб-ресурсу ukrMeSH не потребує роз'яснень. Навіщо двічі виконувати одну й ту саму роботу?
Оскільки веб-ресурсу укрMeSH зараз не існує, то інформацію можна розміщувати у відповідних статтях Вікіпедії. Тим більше, що деякі статті вже містять посилання на MeSH Browser (на жаль часто не коректні).


Найскладнішим у перекладі для мене було визначити - використовувати однину чи множину. Мені не зрозуміло, чому Lip в однині, Eye в однині, а Eyebrows та Eyelids у множині. Вірогідно, слід звернутися до розробників MeSH.

Також непокоїть визначення порядку слів у preferred-рубриці. Чи є актуальним зараз порядок слів у рубриці з огляду на рівень сучасних технологій пошуку?


На переклад 91 дескриптора я витратила приблизно 10 днів. З них, на переклад приблизно 80% – 5 днів (за допомогою номенклатури), й на решту - 5 днів. Дуже складно для мене було знайти відповідники "Peritoneal Stomata" та "Bone-Patellar Tendon-Bone Grafts". Про що йдеться зрозуміло з Scope Note. Відповідних статей українською в інтеренеті є чимало. Але знайти відповідники мені було важко. Тому для "Peritoneal Stomata" пішла тим самим шляхом, що й перекладачі росMeSH – зробила калькуванням – "Перитонеальні стомати", хоча в жодному інтернет-тексті такого словосполучення немає. Слід зазначити, що рубрика "Peritoneal Stomata" була введена в липні 2007 р., а у PubMed є лише 12 записів з цією рубрикою з більш ніж 23,5 млн записів.
Тут доречно підкреслити роль електронних бібліотек, архівів, репозитаріїв як корпусу мови, джерела конкордансів. І відповідну РОЛЬ бібліотекарів у створенні та підтримці цих ресурсів. Але без фахівців-медиків укрMeSH не створити. Залучення для перекладу фахівців-медиків може значно пришвидшити роботу й допоможе створити більш повноцінний ресурс.

Висновки.
1. Не можна перекладати лише назви рубрик. Потрібно відразу робити переклад й інших полів запису MeSH.
2. Слід відразу додавати українські синоніми та інші Entry Terms. Перевіряти Entry Terms US-MeSH та при потребі перекладати.
3. Визначитись щодо формулювання дескрипторів: однина/множина, порядок слів.
4. Водночас зі створенням перекладу, докладати зусиль до створення веб-ресурсу укрMeSH
6. Залучати фахівців різних спеціальностей до створення укрMeSH.
 
Все про MeSH українською © Нежурбіда Г.Г., 2016-2017 | Шаблон блогу Quo від Ciudad Blogger