Омоніми в МeSH

Відповідно до ISO 25964 "Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies" процес побудови тезауруса обов'язково включає процедури усунення графічної омонімії. Омоніми - слова, однакові за написанням/звучанням, але зовсім різні за значенням. Наприклад, дескрипторами MeSH є
Georgia – Джорджія, штат США
Georgia (Republic) – Грузія, держава у Східній Європі.
У цьому випадку при перекладі на українську омонімія "самоусувається" (Джорджія ≠ Грузія).
Однак, є випадки коли переклад дескрипторів, які не були омонімами в оригінальному MeSH, стають ними й відповідно потребують процедур усунення багатозначності. Існує декілька методів усунення омонімії. Один з них – додавання помітки (так званого релятора), що стає частиною дескриптора та пояснює в якому значенні даний дескриптор використовується, дозволяє однозначно його трактувати. У наведеному прикладі – "(Republic)". Іншим методом є підбір синоніму до одного з омонімів й затвердження цього синоніму як дескриптора.
Мета цього посту продемонструвати помилки росMeSH пов'язані з омонімією та їх наслідки, з тим, щоб при створенні укрMeSH їх уникнути.
Як приклад наведу пару – Juglans та Nuts. У росMeSH Juglans - Орех , а Nuts – Орехи. Жодних приміток або анотації в росMeSH.

Juglans - рослина, рід дерев родини Горіхові (Juglandaceae), до цього роду належить, наприклад, волоський горіх (горіх грецький; Juglans regia L.), що відзначено у MeSH для дескриптора Juglans як Entry Term (аскриптор).Nuts – горіхи (плід), насіння з твердою оболонкою.
Nuts за кодом дерева J02.500.700 – відноситься до "Харчові продукти" [J02.500].
Juglans [B01.650.940.800.575.100.569.500] – відноситься до "Рослини" [B01.650], царство Зелені рослини (Viridiplantae) [B01.650.940], ... , Покритонасінні [B01.650.940.800.575.100].

Рубрика Juglans була введена у 2003 р. - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D031324
Nuts – у 1966 р. - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D009754

Наведу бібліографічні записи з ЕК українських бібліотек з помилками предметизації через невірне використання дескрипторів Juglans - Орех та Nuts – Орехи

1.
Губченко, Т. Д. Розробка методик кількісного визначення поліфенольних сполук у кремі з густим екстрактом листя грецького горіха [Текст] / Т.Д. Губченко, С.В. Андрєєва, Т.М. Ковальова // Мед. хімія. - 2005. - Т. 7, N 1. - С. 98-100.
ОРЕХИ--NUTS
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА—COSMETICS

2.
Губченко, Т. Д.
    Розробка складу та технології лікувально-косметичного крему з густим екстрактом листя горіха грецького [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Т.Д. Губченко ; Нац. фармац. ун-т МОЗ України. - Х., 2008. - 21 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-19.
ОРЕХИ--NUTS

3.
Експериментальне дослідження фармакологічної активності та деяких токсикологічних параметрів крему з екстрактом листя горіха волоського [Текст] / О. Ю. Кошова [и др.] // Клінічна фармація. - 2010. - Т. 14, N 1. - С. 30-34
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - COSMETICS (фармакология)
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - DERMATOLOGIC AGENTS (фармакология)
ОРЕХИ – NUTS

4.
Залігина, Є. В. Скринінгове дослідження противиразкової активності густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського [Текст] / Є. В. Залігина, О. А. Подплетня // Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and Drug Toxicology : Двомісячне науково-практичне медичне видання. - 2016. - N 6. - С. 47-52
РАСТЕНИЙ ЭКСТРАКТЫ (терапевтическое применение, фармакология)
ОРЕХИ
ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА (лекарственная терапия)
Кл.слова (ненормированные):
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

5.
Лікувально-профілактичні властивості мазі на основі природних антисептиків в умовах експериментальної гнійно-запальної патології / І. М. Набока, В. Г. Дем'яненко, Н. І. Філімонова [та ін.] // Вісник фармації. - 2008. - N 3. - С. 80-82.
ОЖОГИ - BURNS (лекарственная терапия, патология)
НАГНОЕНИЕ - SUPPURATION (лекарственная терапия, патология)
CANDIDA ALBICANS - CANDIDA ALBICANS (действие лекарственных препаратов, патогенность)
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛОКАЛЬНЫЕ - ANTI-INFECTIVE AGENTS, LOCAL (анализ, терапевтическое применение)
Кл.слова (ненормированные):
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ -- ХЛОРОФИЛЛИПТ – ЭКТЕРИЦИД

6.
Пересадько, Ірина Геннадіївна. Розробка складу та технології таблеток на основі подрібненого листя горіху грецького та каштану кінського [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук / І.Г. Пересадько. - Х. : Б. В., 2006. - 20 с.
ЛЕКАРСТВА СОЗДАНИЕ--DRUG DESIGN
ОРЕХИ--NUTS
ТАБЛЕТКИ--TABLETS

7.
Рябоконь, А. Грецкий орех [Текст] / А. Рябоконь // Дайджест. - 2007. - N 6. - С. 12-13.
ОРЕХИ—NUTS

Стаття № 4, де у назві "екстрактів з незрілих плодів горіха волоського" при використанні росMeSH повинна мати й "Орехи", й "Орех", бо йдеться й про рослину, й про її плід – горіх. В інших статтях обов'язкове використання дескриптора Juglans – Орех, бо в назві є "горіх волоський" або "горіх грецький". Чи потрібний дескриптор Nuts – Орехи визначатиметься з тексту статті. Крім того, у багатьох випадках не вистачає рубрики PLANT LEAVES (РАСТЕНИЙ ЛИСТЬЯ).

З нагодою зазначу, в деяких бібліотеках існує хибна практика не додавати дескриптори, які є у назві статті. Виникла вона від того, що Ірбіс за замовчення пропонує здійснювати пошук за переліком "ключові слова" до якого включаються й слова з назви. Тезаурус - більш ефективний засіб індексування і пошуку, ніж неконтрольовані ключові слова, тому грамотний користувач ЕК починає пошук з тезауруса, який повинен містити ВСІ потрібні точки входу до бібліографічних записів.

***

Як вже зазначалось, одним з методів усунення омонімії є підбір до одного з омонімів синоніма. Про такий випадок на прикладі УГРИ-АКНЕ йшлося тут - http://eidea-lib.blogspot.com/2015/12/mesh-mesh.html. Не буду повторювати викладене. Зазначу, що

1. Використовуючи росMeSH для предметизації, потрібно звертати увагу на коди дерева MeSH, а краще – переглядати необхідну частину дерева, щоб уникнути помилок.

2. Створення укрMeSH, як багатомовного інформаційно-пошукового тезауруса, повинно спиратись на міжнародні стандарти та спеціальні посібники, зокрема, ISO 25964 "Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies" та "IFLA Guidelines for Multilingual Thesauri".

0 коммент.:

Дописати коментар

 
Все про MeSH українською © Нежурбіда Г.Г., 2016-2017 | Шаблон блогу Quo від Ciudad Blogger